Đo lường của chó

    Nhỏ (1-12 inch) Chihuahua…   Trung bình (12- 16 inch) Shih-Tzu…   Chó cái (16-20 inch) Labrador…   X-lớn (trên 20 inch) German Shepherd…

Kích thước chó

Tắm cho chó

Giá (S $ 60 - M $ 70 - L $ 100 - XL $ 120)
 • Thợ làm móng
 • Làm sạch tai
 • Phân chia hợp lý
 • Thổi khô & chải
 • Cắt mặt và chân
 • Các tuyến hậu môn (theo yêu cầu)

Cắt tóc chó

(85 đô la Singapore - 95 đô la Mỹ - 145 đô la - XL $ 165)
 • Thợ làm móng
 • Làm sạch tai
 • Thiết bị vệ sinh 
 • Phân chia hợp lý
 • Thổi khô & chải
 • Cắt tóc chuyên nghiệp
 • Các tuyến hậu môn (theo yêu cầu)

Cắt tóc chó VIP

(95 đô la Singapore - 100 đô la Mỹ - 165 đô la - XL $ 185)
 • Cắt & đắp móng
 • Làm sạch tai
 • Phân chia hợp lý
 • Các tuyến hậu môn (theo yêu cầu)
 • Chải răng (khách hàng cung cấp bàn chải đánh răng)
 • Thổi khô & chải
 • Bộ phận riêng & Cạo râu
 • Cắt tóc
 •  Quả việt quất
 • Cologne
 • Bandana hoặc nơ